.

  НАВУКОВЫЯ НАКІРУНКІ

Універсітэт ажыццяўляе сваю навуковую дзейнасць у межах наступных асноўных навуковых напрамкаў:

  • Механіка машын, забеспячэнне надзейнасці і бяспекі тэхнічных сістэм, павышэнне канкурэнтаздольнасці прадукцыі машынабудавання;
  • Энергазабеспячэнне, нетрадыцыйныя і аднаўляльныя крыніцы энергіі, энергазберажэнне і эфектыўнае выкарыстанне энергіі;
  • Павышэнне эфектыўнасці аграпрамысловага комплексу і ўзроўню харчовай бяспекі, распрацоўка інтэнсіўных і рэсурсазберагальных тэхналогій вядзення сельскай гаспадаркі;
  • Матэматычнае і фізічнае мадэляванне сістэм, структур і працэсаў у прыродзе і грамадстве, інфармацыйныя тэхналогіі, стварэнне сучаснай інфармацыйнай інфраструктуры;
  • Экалагічная бяспека, ахова навакольнага асяроддзя, карысныя выкапні і нетры Беларусі, эфектыўнае выкарыстанне і аднаўленне прыродных рэсурсаў, папярэджанне і ліквідацыя наступстваў надзвычайных сітуацый;
  • Тэарэтыка-метадалагічныя асновы станаўлення ў Рэспубліцы Беларусь інавацыйнай сацыяльна-арыентаванай эканомікі, якая забяспечвае яе ўстойлівае развіццё ва ўзаемадзеянні з сусветнай эканамічнай сістэмай;
  • Філасофска-светапоглядныя перадумовы і логіка-метадалагічныя падставы грамадскага прагрэсу і сацыяльнай устойлівасці, развіцця асобы, культуры, адукацыі, фармавання ідэалогіі беларускага грамадства;
  • Тэарэтычныя праблемы развіцця культуры. Філасофска-светапоглядныя перадумовы сацыяльнага прагрэсу;
  • Праблемы выхавання і адукацыі грамадзяніна, заснаваныя на базавых палажэннях Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь.